ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK AKCE „ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ“

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK AKCE „ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ“

Podmínky akce „Záruka vrácení peněz“

Tyto podmínky upravují způsob a podmínky, za kterých může zákazník uplatnit nárok na vrácení výrobků značky Braun za jejich kupní cenu v rámci akce „Záruka vrácení peněz“ („Akce“ a „Podmínky Akce“).

Pořadatelem Akce je společnost De’Longhi Praga s.r.o., se sídlem Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 27899501, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125135 („Pořadatel“).

Organizátorem Akce je společnost ritual communication s.r.o., se sídlem Palackého 75/III, Poděbrady, PSČ 290 01, IČO: 27075966, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94455 („Organizátor“).

1. Akce se vztahuje na výrobky značky Braun uvedené v článku 8 těchto Podmínek Akce distribuované Pořadatelem na území České republiky (samostatně „Výrobek“ či společně „Výrobky“) a zakoupené v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023 („Doba trvání Akce“).

2. Základní podmínkou účasti v Akci je včasná registrace zákazníka a Výrobku do čtrnácti (14) dní ode dne nákupu v Době trvání Akce („Registrace“).

3. Zákazník může do Akce registrovat neomezený počet Výrobků, avšak každý Výrobek pouze jednou a vždy prostřednictvím samostatné Registrace.

4. Registrovat se do Akce je možné přes elektronický registrační formulář na webové stránce promo.braunhousehold.cz („Registrační formulář“).

5. Pro Registraci do Akce je potřeba v Registračním formuláři uvést následující informace:
a) jméno a příjmení zákazníka;
b) datum narození zákazníka;
c) e-mailová adresa zákazníka;
d) Výrobek, který chce zákazník registrovat;
e) datum a místo zakoupení Výrobku;
f) doklad o koupi Výrobku.
V případě, že Registrační formulář nebude obsahovat výše uvedené informace, nebude možné registrovat zákazníka a jeho Výrobek do Akce.

6. Úspěšně provedená Registrace zákazníka a jeho Výrobku do Akce bude zákazníkovi potvrzená notifikací zaslanou na e-mailovou adresu poskytnutou Pořadateli.

7. V případě, že zákazník není spokojen s Výrobkem zakoupeným v Době trvání Akce, má možnost Výrobek po Registraci do 60 dní ode dne nákupu vrátit, a to jeho zasláním na adresu Organizátora: ritual communication s.r.o., Palackého 75/III, 29001 Poděbrady, Česká republika.

8. Výrobky se pro účely této Akce rozumí:

Tyčové mixéry BRAUN

MultiQuick 3
MQ 3000WH SMOOTHIE PLUS / 1 215,00
MQ 3005 / 1350,00
MQ 3020 WH PESTO / 1 620,00
MQ 3025WH OMELETTE / 1 350,00
MQ 3025 WH SPAGHETTI / 1 755,00
MQ 3035 WH SAUCE / 1 890,00
MQ 3038WH SPICE+ / 2 090,00
MQ 3045 WH APERITIVE / 2 295,00

MultiQuick 3 Vario
MQ 3100WH SMOOTHIE PLUS / 1 485,00
MQ 3105 B / 1599,00
MQ 3125 B / 1899,00
MQ 3135 WH SAUCE / 1 890,00
MQ 3137 WH SAUCE+ / 2 295,00
MQ 3145 WH APERETIVE / 2 290,00

MultiQuick 5
MQ 500 Soup / 1 490,00
MQ 525 Omelette / 1 890,00
MQ 527 Omelette / 1 999,00
MQ 535 BK / 1 790,00
MQ 535 Sauce / 1 990,00

MultiQuick 5 Vario
MQ 5200WH / 1 490,00
MQ 5207WH / 1 790,00
MQ 5220WH / 1 590,00
MQ 5235WH / 1 990,00
MQ 5237WH / 2 290,00
MQ 5235 BK / 1990,00
MQ 5237BK / 2 290,00
MQ 5245WH / 2 390,00
MQ 5277BK / 3 390,00

MultiQuick 5 Vario fit
MQ 5264 BKBL / 2 690,00

MultiQuick 7
MQ 7000 / 1 990,00
MQ 7025 / 2 290,00
MQ 7035 / 2 590,00
MQ 7045 / 2 990,00
MQ 7075 / 3 590,00
MQ 7087 / 3 990,00

MultiQuick 9
MQ 9135XI / 3 490,00
MQ 9138XI / 3 890,00
MQ 9147X / 4 390,00
MQ 9175XL / 5 090,00
MQ 9187XLI / 5 790,00
MQ 9195XLI / 6 490,00

Ruční mixéry BRAUN

MultiMix 3
HM 3000WH / 1390,00
HM 3105 WH / 1790,00
HM 3107 WH / 1990,00
HM 3135 WH / 1890,00
HM 3137 WH / 2290,00

MultiMix 5
HM 5100 WH / 1890,00
HM 5107 WH / 2490,00
HM 5137 WH / 2690,00

Napařovací žehličky BRAUN

TexStyle 5
TS 505 / 1 290,00
TS 515 / 1 490,00
SI 5006 BL / 1 890,00
SI 5017 GR / 1 999,00
SI 5037 VI / 2 190,00
SI 5078 GY / 2 529,00
SI 5188 BK / 2 590,00

TexStyle 7
TS 705A / 1 890,00
TS 715 / 1 790,00
TS 725 / 1 890,00
TS 735 TP / 1 990,00
TS 745 A / 2 290,00
TS 755EA / 2 290,00
TS 765EA / 2 390,00
TS 775ETP / 2 490,00
TS 785ESTP / 2 990,00

TexStyle 7 Pro
SI 7042 GR / 2 190,00
SI 7062 BL / 2 390,00
SI 7066 VI / 2 590,00
SI 7088 GY / 2 690,00
SI 7149 WB / 2499,00
SI 7160 BL / 2599,00
SI 7181 VI / 2699,00

TexStyle 9
SI 9188 BK/EBK / 3 290,00
SI 9187 EGY/ EWH / 3 290,00

Parní generátory BRAUN

CareStyle Compact
IS 2043 BL / 3 990,00
IS 2044 VI / 4 490,00
IS 2055 GR / 4 590,00
IS 2055 BK / 4 590,00
IS 2132 WH / 3 899,00
IS 2143 BL / 4 699,00
IS 2144 BK / 4 799,00
IS 2144 VI / 4 799,00

CareStyle 3 a 3 Pro
IS 3041 / 4990,00
IS 3041 / 4 990,00
IS 3044 / 6 490,00
IS 3132 WH / 5 199,00
IS 3155 VI / 5 799,00
IS 3157 BL / 5 999,00

CareStyle 5 a 5 Pro
IS 5043 / 6990,00
IS 5043 / 6 990,00
IS 5145 BK / 5 990,00
IS 5145 WH / 5 990,00
IS 5155 BK / 6 390,00
IS 5155 WH / 6 390,00
IS 5156 BK / 6 390,00

CareStyle 7 a 7 Pro
IS 7143 WH / 7 990,00
IS 7144 BK / 7 990,00
IS 7144 WH / 7990,00
IS 7155 WH / 8 999,00
IS 7156 BK / 8 999,00

Produkty 100 let Braun

Tyčový mixér MQ 3135 BK  / 1 799,00
Tyčový mixér MQ 9125 XS / 3 399,00
Napařovací žehlička SI 5088 BK / 2 299,00
Parní generátor IS 2058 BK / 4 699,00

Kategorie Výrobku je vždy uvedena na jeho obalu.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit seznam Výrobků určených pro Akci. Každá taková změna bude vyhlášena na webové stránce promo.braunhousehold.cz jako součást nového znění Podmínek Akce.

9. Informace o Podmínkách Akce a stavu zpracování požadavku zákazníka poskytuje Organizátor na
e-mailu: info.braun@ritualni.cz.

10. Akce je určena pouze pro spotřebitele.

11. Vrácený Výrobek musí být kompletní a nepoškozený, zabalený v původním obalu, a zároveň musí být přiložen originální doklad o koupi Výrobku (případně jeho kopie) s vyznačeným datem nákupu („Doklad“). Současně je zákazník povinen Organizátorovi zaslat čitelně a kompletně vyplněný kupon, obsahující zkrácenou verzi Podmínek Akce. Bez vyplněného kuponu nelze Výrobek v rámci Akce vrátit a Výrobek bude zákazníkovi bez dalšího na jeho náklady vrácen. Kupon je k dispozici na webové stránce http://promo.braunhousehold.cz/wp-content/uploads/2021/07/CZ-BRN-60dni-2021-Jaro-Kupon-WEB-01.pdf

12. V případě, že zákazník při koupi Výrobku obdržel jakýkoli další produkt zdarma nebo za bonusovou cenu 1 Kč (např. žehlicí prkno), je podmínkou vrácení kupní ceny v rámci Akce také zaslání příslušného dalšího produktu obdrženého zdarma nebo za bonusovou cenu 1 Kč, na adresu Organizátora. Toto ustanovení se vztahuje jak na produkty získané zákazníkem zdarma nebo za bonusovou cenu 1 Kč od Pořadatele, tak i na produkty získané zdarma nebo za bonusovou cenu od jakéhokoli jiného prodávajícího, u kterého byl Výrobek zakoupen.

13. Poštovné a balné Výrobku (včetně produktu, který zákazník získal zdarma nebo za bonusovou cenu při koupi Výrobku) zasílaného na adresu Organizátora hradí zákazník.

14. Výrobky je možné vrátit po Registraci do 60 dní od data nákupu uvedeného na Dokladu. Pro posouzení, zda byl Výrobek vrácen včas, je rozhodující datum podání zásilky zákazníka potvrzené poštou na poštovní průvodce.

15. V případě, že vrácení Výrobku nebude v souladu s Podmínkami Akce, bude Výrobek spolu s Dokladem vrácen na dobírku na adresu zákazníka.

16. Požadavek zákazníka na vrácení peněz bude zpracován nejpozději do 45 dnů od data převzetí Výrobku Organizátorem. V případě, že bude vrácení Výrobku v souladu s Podmínkami Akce, Organizátor Výrobek od zákazníka zakoupí a vrátí mu kupní cenu vráceného Výrobku.

17. Kupní cena Výrobku bude zákazníkovi vrácena převodem na zákazníkem uvedený bankovní účet. Kupní cena za Výrobek bude vrácena ve výši uvedené na Dokladu, ne však ve výši přesahující doporučenou maloobchodní cenu Výrobku uvedenou v článku 8 Podmínek Akce. Spolu s kupní cenou bude zákazníkovi vrácena bonusová cena 1 Kč, jedná-li se o produkt obdržený k vracenému Výrobku za bonusovou cenu 1 Kč a zákazník takový produkt společně s Výrobkem řádně vrátil.

18. Bude-li mít zákazník v souvislosti s dalšími marketingovými akcemi (zejména, ovšem nikoliv výlučně Akce Pořadatele s názvem „CashBack“) nárok na jakékoliv další plnění nad rámec kupní ceny vráceného výrobku, bude o výši tohoto plnění vrácená kupní cena ponížena a takové plnění mu bude poskytnuto samostatně dle příslušných podmínek dané akce. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v součtu nelze v rámci marketingových akcí Pořadatele získat více než je doporučená maloobchodní cena Výrobku uvedená v článku 8 těchto Podmínek Akce.

19. Vlastnické právo k Výrobku nabývá Organizátor uhrazením kupní ceny za Výrobek (tj. vrácením kupní ceny zákazníkovi). Na vrácení peněz není právní nárok, Organizátor je oprávněn vrácení peněz (odkup Výrobku od zákazníka) odmítnout a zaslat zákazníkovi Výrobek na dobírku zpět v případě, že vrácení Výrobku nebude v souladu Podmínkami Akce.

20. V případě, že vrácení Výrobku zákazníkem nebude v souladu s Podmínkami Akce, je zákazník povinen Výrobek vrácený na dobírku převzít.

21. V případě, že zákazník vrácený Výrobek na dobírku nepřevezme a výrobek bude vrácen zpět Organizátorovi jako nedoručený, bude Výrobek do 15. 4. 2022 uskladněn v sídle Organizátora. Poté bude Výrobek uskladněn v sídle Pořadatele.

22. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za poštou ztracené nebo opožděně doručené zásilky, za nekompletní či nečitelné zásilky. Potvrzení o odeslání Výrobku poštou není považováno za jeho doručení Organizátorovi. Z tohoto důvodu zákazníkovi doporučujeme zásilku na poště pojistit proti ztrátě.

23. Pořadatel a Organizátor si vyhrazují právo posoudit, zda je uplatnění nároku na vrácení Výrobků značky Braun za jejich kupní cenu v rámci Akce ze strany zákazníka činěno poctivě. V případě důvodného podezření ze zneužití Podmínek Akce nebude zákazníkovi kupní cena Výrobku vrácena. Zneužitím Podmínek Akce se rozumí zejména, nikoli však výlučně, jednání na účet subjektů, které nejsou spotřebiteli.

24. Podmínky Akce se nijak nedotýkají zákonných práv zákazníka. Akce je uskutečňována jako zákaznický benefit nad rámec zákona, a žádným způsobem jí tak není dotčeno právo na uplatnění práv z vadného plnění či odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku.

25. Tyto Podmínky Akce budou po celou Dobu trvání Akce dostupné na webové stránce promo.braunhousehold.cz.

26. Podmínky Akce nabývají platnosti a účinnosti prvním dnem Doby trvání Akce. Pořadatel je oprávněn Akci kdykoli jednostranně ukončit či změnit Podmínky Akce, a to bez jakýchkoliv nároků zákazníků vůči Pořadateli. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů či změny rozsahu Výrobků, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na zákazníky. Pořadatel je oprávněn Akci okamžitě ukončit či změnit Podmínky Akce i v případě epidemie či pandemie anebo s nimi spojenými opatřeními přijatými orgány veřejné moci.

27. Účastí v Akci zákazník bere na vědomí, že společnost De’Longhi Praga s.r.o., se sídlem Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 27899501 je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu údajů uvedených v Registračním formuláři, případně dalších údajů sdělených Pořadateli, pro účely účasti v Akci, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Akce a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů, tedy po dobu šesti (6) měsíců od konce Doby konání Akce. Společnost ritual communication s.r.o., se sídlem Palackého 75/III, Poděbrady, PSČ 290 01, IČO: 27075966 je ve vztahu k osobním údajům zpracovatelem pro Pořadatele.

28. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu 10 let, případně do odvolání souhlasu. Zákazník má právo souhlas kdykoliv odvolat na shora uvedené adrese Pořadatele nebo na e-mailu: info.braun@ritualni.cz

29. Jako subjekt údajů má zákazník níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami dotčené osoby, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má dotčená osoba možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

30. Bližší informace o zpracování osobních údajů zákazníka jsou k dispozici v aktuálním znění zde: https://www2.braunhousehold.com/cs-cz/zasady-ochrany-osobnich-udaj.

31. Datum účinnosti této verze Podmínek Akce je 3. 1. 2022

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK AKCE „ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ“

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK AKCE „ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ“

Podmínky akce „Záruka vrácení peněz“

Tyto podmínky upravují způsob a podmínky, za kterých může zákazník uplatnit nárok na vrácení výrobků značky Braun za jejich kupní cenu v rámci akce „Záruka vrácení peněz“ („Akce“ a „Podmínky Akce“).

Pořadatelem Akce je společnost De’Longhi Praga s.r.o., se sídlem Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 27899501, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125135 („Pořadatel“).

Organizátorem Akce je společnost ritual communication s.r.o., se sídlem Palackého 75/III, Poděbrady, PSČ 290 01, IČO: 27075966, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94455 („Organizátor“).

1. Akce se vztahuje na výrobky značky Braun uvedené v článku 8 těchto Podmínek Akce distribuované Pořadatelem na území České republiky (samostatně „Výrobek“ či společně „Výrobky“) a zakoupené v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023 („Doba trvání Akce“).

2. Základní podmínkou účasti v Akci je včasná registrace zákazníka a Výrobku do čtrnácti (14) dní ode dne nákupu v Době trvání Akce („Registrace“).

3. Zákazník může do Akce registrovat neomezený počet Výrobků, avšak každý Výrobek pouze jednou a vždy prostřednictvím samostatné Registrace.

4. Registrovat se do Akce je možné přes elektronický registrační formulář na webové stránce promo.braunhousehold.cz („Registrační formulář“).

5. Pro Registraci do Akce je potřeba v Registračním formuláři uvést následující informace:
a) jméno a příjmení zákazníka;
b) datum narození zákazníka;
c) e-mailová adresa zákazníka;
d) Výrobek, který chce zákazník registrovat;
e) datum a místo zakoupení Výrobku;
f) doklad o koupi Výrobku.
V případě, že Registrační formulář nebude obsahovat výše uvedené informace, nebude možné registrovat zákazníka a jeho Výrobek do Akce.

6. Úspěšně provedená Registrace zákazníka a jeho Výrobku do Akce bude zákazníkovi potvrzená notifikací zaslanou na e-mailovou adresu poskytnutou Pořadateli.

7. V případě, že zákazník není spokojen s Výrobkem zakoupeným v Době trvání Akce, má možnost Výrobek po Registraci do 60 dní ode dne nákupu vrátit, a to jeho zasláním na adresu Organizátora: ritual communication s.r.o., Palackého 75/III, 29001 Poděbrady, Česká republika.

8. Výrobky se pro účely této Akce rozumí:

Tyčové mixéry BRAUN

MultiQuick 3
MQ 3000WH SMOOTHIE PLUS / 1 215,00
MQ 3005 / 1350,00
MQ 3020 WH PESTO / 1 620,00
MQ 3025WH OMELETTE / 1 350,00
MQ 3025 WH SPAGHETTI / 1 755,00
MQ 3035 WH SAUCE / 1 890,00
MQ 3038WH SPICE+ / 2 090,00
MQ 3045 WH APERITIVE / 2 295,00

MultiQuick 3 Vario
MQ 3100WH SMOOTHIE PLUS / 1 485,00
MQ 3105 B / 1599,00
MQ 3125 B / 1899,00
MQ 3135 WH SAUCE / 1 890,00
MQ 3137 WH SAUCE+ / 2 295,00
MQ 3145 WH APERETIVE / 2 290,00

MultiQuick 5
MQ 500 Soup / 1 490,00
MQ 525 Omelette / 1 890,00
MQ 527 Omelette / 1 999,00
MQ 535 BK / 1 790,00
MQ 535 Sauce / 1 990,00

MultiQuick 5 Vario
MQ 5200WH / 1 490,00
MQ 5207WH / 1 790,00
MQ 5220WH / 1 590,00
MQ 5235WH / 1 990,00
MQ 5237WH / 2 290,00
MQ 5235 BK / 1990,00
MQ 5237BK / 2 290,00
MQ 5245WH / 2 390,00
MQ 5277BK / 3 390,00

MultiQuick 5 Vario fit
MQ 5264 BKBL / 2 690,00

MultiQuick 7
MQ 7000 / 1 990,00
MQ 7025 / 2 290,00
MQ 7035 / 2 590,00
MQ 7045 / 2 990,00
MQ 7075 / 3 590,00
MQ 7087 / 3 990,00

MultiQuick 9
MQ 9135XI / 3 490,00
MQ 9138XI / 3 890,00
MQ 9147X / 4 390,00
MQ 9175XL / 5 090,00
MQ 9187XLI / 5 790,00
MQ 9195XLI / 6 490,00

Ruční mixéry BRAUN

MultiMix 3
HM 3000WH / 1390,00
HM 3105 WH / 1790,00
HM 3107 WH / 1990,00
HM 3135 WH / 1890,00
HM 3137 WH / 2290,00

MultiMix 5
HM 5100 WH / 1890,00
HM 5107 WH / 2490,00
HM 5137 WH / 2690,00

Napařovací žehličky BRAUN

TexStyle 5
TS 505 / 1 290,00
TS 515 / 1 490,00
SI 5006 BL / 1 890,00
SI 5017 GR / 1 999,00
SI 5037 VI / 2 190,00
SI 5078 GY / 2 529,00
SI 5188 BK / 2 590,00

TexStyle 7
TS 705A / 1 890,00
TS 715 / 1 790,00
TS 725 / 1 890,00
TS 735 TP / 1 990,00
TS 745 A / 2 290,00
TS 755EA / 2 290,00
TS 765EA / 2 390,00
TS 775ETP / 2 490,00
TS 785ESTP / 2 990,00

TexStyle 7 Pro
SI 7042 GR / 2 190,00
SI 7062 BL / 2 390,00
SI 7066 VI / 2 590,00
SI 7088 GY / 2 690,00
SI 7149 WB / 2499,00
SI 7160 BL / 2599,00
SI 7181 VI / 2699,00

TexStyle 9
SI 9188 BK/EBK / 3 290,00
SI 9187 EGY/ EWH / 3 290,00

Parní generátory BRAUN

CareStyle Compact
IS 2043 BL / 3 990,00
IS 2044 VI / 4 490,00
IS 2055 GR / 4 590,00
IS 2055 BK / 4 590,00
IS 2132 WH / 3 899,00
IS 2143 BL / 4 699,00
IS 2144 BK / 4 799,00
IS 2144 VI / 4 799,00

CareStyle 3 a 3 Pro
IS 3041 / 4990,00
IS 3041 / 4 990,00
IS 3044 / 6 490,00
IS 3132 WH / 5 199,00
IS 3155 VI / 5 799,00
IS 3157 BL / 5 999,00

CareStyle 5 a 5 Pro
IS 5043 / 6990,00
IS 5043 / 6 990,00
IS 5145 BK / 5 990,00
IS 5145 WH / 5 990,00
IS 5155 BK / 6 390,00
IS 5155 WH / 6 390,00
IS 5156 BK / 6 390,00

CareStyle 7 a 7 Pro
IS 7143 WH / 7 990,00
IS 7144 BK / 7 990,00
IS 7144 WH / 7990,00
IS 7155 WH / 8 999,00
IS 7156 BK / 8 999,00

Produkty 100 let Braun

Tyčový mixér MQ 3135 BK  / 1 799,00
Tyčový mixér MQ 9125 XS / 3 399,00
Napařovací žehlička SI 5088 BK / 2 299,00
Parní generátor IS 2058 BK / 4 699,00

Kategorie Výrobku je vždy uvedena na jeho obalu.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit seznam Výrobků určených pro Akci. Každá taková změna bude vyhlášena na webové stránce promo.braunhousehold.cz jako součást nového znění Podmínek Akce.

9. Informace o Podmínkách Akce a stavu zpracování požadavku zákazníka poskytuje Organizátor na
e-mailu: info.braun@ritualni.cz.

10. Akce je určena pouze pro spotřebitele.

11. Vrácený Výrobek musí být kompletní a nepoškozený, zabalený v původním obalu, a zároveň musí být přiložen originální doklad o koupi Výrobku (případně jeho kopie) s vyznačeným datem nákupu („Doklad“). Současně je zákazník povinen Organizátorovi zaslat čitelně a kompletně vyplněný kupon, obsahující zkrácenou verzi Podmínek Akce. Bez vyplněného kuponu nelze Výrobek v rámci Akce vrátit a Výrobek bude zákazníkovi bez dalšího na jeho náklady vrácen. Kupon je k dispozici na webové stránce http://promo.braunhousehold.cz/wp-content/uploads/2021/07/CZ-BRN-60dni-2021-Jaro-Kupon-WEB-01.pdf

12. V případě, že zákazník při koupi Výrobku obdržel jakýkoli další produkt zdarma nebo za bonusovou cenu 1 Kč (např. žehlicí prkno), je podmínkou vrácení kupní ceny v rámci Akce také zaslání příslušného dalšího produktu obdrženého zdarma nebo za bonusovou cenu 1 Kč, na adresu Organizátora. Toto ustanovení se vztahuje jak na produkty získané zákazníkem zdarma nebo za bonusovou cenu 1 Kč od Pořadatele, tak i na produkty získané zdarma nebo za bonusovou cenu od jakéhokoli jiného prodávajícího, u kterého byl Výrobek zakoupen.

13. Poštovné a balné Výrobku (včetně produktu, který zákazník získal zdarma nebo za bonusovou cenu při koupi Výrobku) zasílaného na adresu Organizátora hradí zákazník.

14. Výrobky je možné vrátit po Registraci do 60 dní od data nákupu uvedeného na Dokladu. Pro posouzení, zda byl Výrobek vrácen včas, je rozhodující datum podání zásilky zákazníka potvrzené poštou na poštovní průvodce.

15. V případě, že vrácení Výrobku nebude v souladu s Podmínkami Akce, bude Výrobek spolu s Dokladem vrácen na dobírku na adresu zákazníka.

16. Požadavek zákazníka na vrácení peněz bude zpracován nejpozději do 45 dnů od data převzetí Výrobku Organizátorem. V případě, že bude vrácení Výrobku v souladu s Podmínkami Akce, Organizátor Výrobek od zákazníka zakoupí a vrátí mu kupní cenu vráceného Výrobku.

17. Kupní cena Výrobku bude zákazníkovi vrácena převodem na zákazníkem uvedený bankovní účet. Kupní cena za Výrobek bude vrácena ve výši uvedené na Dokladu, ne však ve výši přesahující doporučenou maloobchodní cenu Výrobku uvedenou v článku 8 Podmínek Akce. Spolu s kupní cenou bude zákazníkovi vrácena bonusová cena 1 Kč, jedná-li se o produkt obdržený k vracenému Výrobku za bonusovou cenu 1 Kč a zákazník takový produkt společně s Výrobkem řádně vrátil.

18. Bude-li mít zákazník v souvislosti s dalšími marketingovými akcemi (zejména, ovšem nikoliv výlučně Akce Pořadatele s názvem „CashBack“) nárok na jakékoliv další plnění nad rámec kupní ceny vráceného výrobku, bude o výši tohoto plnění vrácená kupní cena ponížena a takové plnění mu bude poskytnuto samostatně dle příslušných podmínek dané akce. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v součtu nelze v rámci marketingových akcí Pořadatele získat více než je doporučená maloobchodní cena Výrobku uvedená v článku 8 těchto Podmínek Akce.

19. Vlastnické právo k Výrobku nabývá Organizátor uhrazením kupní ceny za Výrobek (tj. vrácením kupní ceny zákazníkovi). Na vrácení peněz není právní nárok, Organizátor je oprávněn vrácení peněz (odkup Výrobku od zákazníka) odmítnout a zaslat zákazníkovi Výrobek na dobírku zpět v případě, že vrácení Výrobku nebude v souladu Podmínkami Akce.

20. V případě, že vrácení Výrobku zákazníkem nebude v souladu s Podmínkami Akce, je zákazník povinen Výrobek vrácený na dobírku převzít.

21. V případě, že zákazník vrácený Výrobek na dobírku nepřevezme a výrobek bude vrácen zpět Organizátorovi jako nedoručený, bude Výrobek do 15. 4. 2022 uskladněn v sídle Organizátora. Poté bude Výrobek uskladněn v sídle Pořadatele.

22. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za poštou ztracené nebo opožděně doručené zásilky, za nekompletní či nečitelné zásilky. Potvrzení o odeslání Výrobku poštou není považováno za jeho doručení Organizátorovi. Z tohoto důvodu zákazníkovi doporučujeme zásilku na poště pojistit proti ztrátě.

23. Pořadatel a Organizátor si vyhrazují právo posoudit, zda je uplatnění nároku na vrácení Výrobků značky Braun za jejich kupní cenu v rámci Akce ze strany zákazníka činěno poctivě. V případě důvodného podezření ze zneužití Podmínek Akce nebude zákazníkovi kupní cena Výrobku vrácena. Zneužitím Podmínek Akce se rozumí zejména, nikoli však výlučně, jednání na účet subjektů, které nejsou spotřebiteli.

24. Podmínky Akce se nijak nedotýkají zákonných práv zákazníka. Akce je uskutečňována jako zákaznický benefit nad rámec zákona, a žádným způsobem jí tak není dotčeno právo na uplatnění práv z vadného plnění či odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku.

25. Tyto Podmínky Akce budou po celou Dobu trvání Akce dostupné na webové stránce promo.braunhousehold.cz.

26. Podmínky Akce nabývají platnosti a účinnosti prvním dnem Doby trvání Akce. Pořadatel je oprávněn Akci kdykoli jednostranně ukončit či změnit Podmínky Akce, a to bez jakýchkoliv nároků zákazníků vůči Pořadateli. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů či změny rozsahu Výrobků, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na zákazníky. Pořadatel je oprávněn Akci okamžitě ukončit či změnit Podmínky Akce i v případě epidemie či pandemie anebo s nimi spojenými opatřeními přijatými orgány veřejné moci.

27. Účastí v Akci zákazník bere na vědomí, že společnost De’Longhi Praga s.r.o., se sídlem Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 27899501 je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu údajů uvedených v Registračním formuláři, případně dalších údajů sdělených Pořadateli, pro účely účasti v Akci, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Akce a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů, tedy po dobu šesti (6) měsíců od konce Doby konání Akce. Společnost ritual communication s.r.o., se sídlem Palackého 75/III, Poděbrady, PSČ 290 01, IČO: 27075966 je ve vztahu k osobním údajům zpracovatelem pro Pořadatele.

28. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu 10 let, případně do odvolání souhlasu. Zákazník má právo souhlas kdykoliv odvolat na shora uvedené adrese Pořadatele nebo na e-mailu: info.braun@ritualni.cz

29. Jako subjekt údajů má zákazník níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami dotčené osoby, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má dotčená osoba možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

30. Bližší informace o zpracování osobních údajů zákazníka jsou k dispozici v aktuálním znění zde: https://www2.braunhousehold.com/cs-cz/zasady-ochrany-osobnich-udaj.

31. Datum účinnosti této verze Podmínek Akce je 3. 1. 2022