ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU

ÚPLNÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE 

„Sklouzněte se s Braunem a vyhrajte snowboard“ 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek spotřebitelské soutěže  „Sklouzněte se s Braunem a vyhrajte snowboard” o voucher v hodnotě 7000,- Kč na snowboard či jiné  sportovní vybavení (dále jen „podmínky“ a „soutěž“) v České republice a na Slovensku.  Zkrácené znění podmínek na propagačních materiálech určených spotřebitelům má pouze  informativní charakter a je třeba je vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento  dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

Organizátorem soutěže je:

QUIQ s.r.o.
Se sídlem: K.H.Máchy 936, 535 01 Přelouč
IČO: 28809238
DIČ: CZ28809238
(dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)

Zadavatelem soutěže je:

De’Longhi Praga s.r.o.
Se sídlem: Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, Karlín
IČO: 27899501
DIČ: CZ27899501
(dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“)

Technickým správcem je:

ritual communication s.r.o.
Se sídlem: Palackého 75/III, 29001 Poděbrady
IČO: 27075966
DIČ: CZ27075966
(dále jen „technický správce“ či „technický správce soutěže“)

I. Termín a místo konání soutěže

a. Soutěž bude probíhat v termínu od 10. 10. 2020 do 18. 12. 2020 (dále „doba  konání soutěže“) na území České republiky a Slovenské republiky.

b. Soutěž bude rozdělena na soutěžní kola v termínech uvedených níže.

1. týden / 10. 10. 2020 – 16. 10. 2020
2. týden / 17. 10. 2020 – 23. 10. 2020
3. týden / 24. 10. 2020 – 30. 10. 2020
4. týden / 31. 10. 2020 – 06. 11. 2020
5. týden / 07. 11. 2020 – 13. 11. 2020
6. týden / 14. 11. 2020 – 20. 11. 2020
7. týden / 21. 11. 2020 – 27. 11. 2020
8. týden / 28. 11. 2020 – 04. 12. 2020
9. týden / 05. 12. 2020 – 11. 12. 2020
10. týden / 12. 12. 2020 – 18. 12. 2020

c. Soutěžit může soutěžící s promočními výrobky zakoupenými v době konání  soutěže.

II. Promoční výrobky

Soutěž se vztahuje na níže vymezené výrobky zakoupené v jakékoliv kamenné prodejně či e-shopu v České republice nebo na Slovensku v době konání soutěže (dále  také „promoční výrobek“)

Model / Řada

IS2043BL / CareStyle Compact
IS2044VI / CareStyle Compact
IS2055GR / CareStyle Compact
IS2055BK / CareStyle Compact
IS2056BK / CareStyle Compact
IS5022WH / CareStyle 5
IS5043WH / CareStyle 5
IS5145WH / CareStyle 5
IS5145BK / CareStyle 5
IS5155WH / CareStyle 5 Pro
IS5155BK / CareStyle 5 Pro
IS5156WH / CareStyle 5 Pro
IS7143WH / CareStyle 7
IS7144WH / CareStyle 7
IS7144BK / CareStyle 7
IS7155WH / CareStyle 7 Pro
IS7156BK / CareStyle 7 Pro

III. Účastníci soutěže

a. Účastníkem soutěže se může stát pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let  s adresou pro doručení případné výhry na území České republiky nebo Slovenské  republiky, která nakupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo  rámec samostatného výkonu svého povolání (dále také „účastník“, „účastník  soutěže“ nebo „soutěžící“).

b. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém poměru  k organizátorovi, zadavateli, technickému správci či spolupracujícím  společnostem, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb.,  občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

c. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu  s podmínkami soutěže nebudou do soutěže zařazeny, případně z ní budou  vyloučeny, bude-li po jejich zařazení zjištěno, že podmínky účasti nesplňují  (např. na základě jimi poskytnutých nepravdivých informací) či že jednaly  v rozporu s podmínkami soutěže.  

d. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění  stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a soutěžící nesplňující  podmínky dle své úvahy ze soutěže vyloučit. Osoby vyloučené ze soutěže nemají  nárok na výhru a výhra v takovém případě propadá organizátorovi soutěže.  Účastník soutěže bude rovněž vyloučen organizátorem v případě, že organizátor  zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného, nekalého či  jiného protiprávního jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která  dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Toto rozhodnutí o vyloučení  soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

IV. Mechanika soutěže

a. Promoční nákup (dále jen „nákup“ nebo „promoční nákup“)

i. Soutěžící, který zakoupí libovolný 1 kus promočního výrobku v kamenném  obchodě či e-shopu, se může zapojit do soutěže.

ii. Nákupem 1 kusu promočního výrobku uskuteční soutěžící promoční  nákup, se kterým soutěží. Ke každému promočnímu nákupu je nutno  uchovat také účtenku nebo fakturu. Účtenku či fakturu k promočnímu  nákupu si může organizátor kdykoli v průběhu soutěže vyžádat a doložení  originálu účtenky či faktury je nezbytné pro získání výhry. V případě, že  výherce nedoloží organizátorovi originální účtenku nebo fakturu s registrovaným promočním nákupem maximálně do 5 dní od vyžádání,  výhra mu nemůže být předána a propadne ve prospěch náhradníka.

iii. Soutěžící se může zapojit do soutěže opakovaně, vždy s nákupem 1 kusu promočního výrobku. Každá registrace se počítá jako 1 nákup, tzn. je-li na  účtence či faktuře větší počet promočních výrobků než 1 kus, provede  soutěžící registraci za každý nakoupený kus. Každý promoční výrobek lze  však registrovat pouze jednou.

iv. Pokud soutěžící uplatní na promoční nákup promočního výrobku nárok  z marketingové akce „Záruka vrácení peněz“ jejíž podmínky jsou dostupné  na webové stránce promo.braunhousehold.cz, bude tento promoční nákup  ze soutěže vyloučen.

b. Registrace v soutěži 

i. Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že zaregistruje promoční nákup na  www.promo.braunhousehold.czwww.promo.braunhousehold.sk.

ii. Soutěžící při registraci úplně a pravdivě vyplní jméno, příjmení, telefonní  číslo, e-mail, adresu, datum a místo nákupu promočního výrobku, model  promočního výrobku, číslo účtenky a vloží sken účtenky či faktury promočního nákupu.

iii. Soutěžící je povinen si uchovat všechny doklady o nákupu a pro účely  ověření splnění podmínek soutěže je na požádání předložit  organizátorovi. Získá-li soutěžící výhru v soutěži, je povinen předložit  organizátorovi všechny doklady o nákupu, na kterých jsou uvedeny  promoční výrobky, na základě jejichž nákupu a registrace se zapojil do  soutěže. V případě, že soutěžící neprokáže organizátorovi nákup  jednotlivých promočních výrobků, nesplní podmínky soutěže a bude ze  soutěže vyřazen nebo mu nevznikne nárok na výhru.

iv. Nebude-li z dokladu o nákupu zřejmé, že předmětem nákupu byly  promoční výrobky, je soutěžící povinen, pro účely zapojení do soutěže,  nechat prodávajícím na dokladu potvrdit, které promoční výrobky byly  předmětem nákupu. Takto potvrzený doklad o nákupu musí obsahovat  razítko prodávajícího, v opačném případě nebude považován za platný.

c. Výhry a výherci 

i. Ve hře je 10 voucherů v hodnotě 7000,- včetně DPH na nákup zboží  v kamenné prodejně či e-shopu https://www.snowboard-zezula.cz/ dle  vlastního výběru výherce (dále jen „výhra“)Počet výher je konečný  a neměnnýV každém soutěžním kole vyhrává 1 výherce 1 voucher.  V případě, že se nepodaří po 3 pokusech výherce zkontaktovat, výhra  propadá ve prospěch náhradníka.

ii. Voucher má platnost do 31. 12. 2021 a lze použít pouze jedenkrát.

iii. Voucher lze využít v kamenné prodejně SNOWBOARD ZEZULA s.r.o.,  Palackého třída 3072/170, 612 00 Brno nebo v e-shopu https://www.snowboard-zezula.cz/. V e-shopu při objednávce vybraného  zboží v prvním kroku objednávkového formuláře vepište do pole „Kód  kupónu” bezpečnostní kód, který je natištěný červeně na přední straně  voucheru. Výsledná částka objednávky pak bude snížena o hodnotu  voucheru.

iv. Každý soutěžící může získat nanejvýš tolik výher, kolikrát se platně zapojil  do soutěže. Na každý platně zaregistrovaný nákup je tak možné získat  pouze jednu výhru. V případě, že se soutěžící do Soutěže zapojil 10  a vícekrát, může vyhrát nanejvýš 10 výher.

v. Celková hodnota voucheru ani její část nemůže být proměněna za  hotovost. Pokud bude vybráno zboží v nižší hodnotě, než je hodnota  voucheru, nebude rozdíl částky jakkoli proplácen. V případě, že bude  vybráno zboží ve vyšší hodnotě než je hodnota voucheru, musí být rozdíl  ceny doplacen.

d. Předání výher 

i. Výhra „voucher v hodnotě 7000 Kč“ bude výherci zaslána na adresu  uvedenou v registračním formuláři nebo na adresu, kterou výherce uvede  v odpovědi na oznámení o výhře v termínu do 30 dní od doložení  soutěžního nákupu soutěžícím a to e-mailem, Českou poštou nebo  logistickou společností. Nepřevezme-li si výherce výhru, nárok na  uplatnění výhry mu zaniká.

e. Termín losování 

i. Losování výherců proběhne vždy nejpozději do 3 dnů od ukončení  soutěžního kola dle článku I. písm. b) těchto podmínek.  

ii. Losován bude 1 výherce a 3 náhradníci za každé soutěžní kolo z registrací  uskutečněných v daném soutěžním kole. Výherci budou kontaktováni  telefonicky nebo emailem do 3 dnů od losování a jejich jména budou  zveřejněna na webových stránkách www.promo.braunhousehold.cz,  Facebooku zadavatele soutěže a Instagramu zadavatele soutěže („oznámení o výhře“).

iii. Platně učiněné registrace se v případě že nebudou v uskutečněném  losovacím kole vylosovány přenáší, do dalšího losovacího kola. Do dalšího  losovacího kola budou zařazeni i vylosovaní náhradníci v případě, že  nezískají výhru.

V. Zpracování osobních údajů

a. Registrací do soutěže (odesláním údajů z registračního formuláře) účastník bere  na vědomí, že společnost De’Longhi Praga s.r.o., se sídlem: Křižíkova 237/36a, 186  00 Praha 8, Karlín, IČO: 2789950, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna  jejich osobní údaje v rozsahu údajů uvedených v registračním formuláři na  stránkách na stránkách www.promo.braunhousehold.cz  a www.promo.braunhousehold.sk, případně dalších údajů sdělených  organizátorovi, zpracovávat pro účely účasti v soutěži, a to na dobu nezbytnou pro  uspořádání soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.

b. Společnost QUIQ s.r.o., se sídlem K.H. Máchy 936, 535 01 Přelouč, IČO 28809238,  a společnost ritual communication s.r.o., se sídlem: Palackého 75/III, 29001  Poděbrady, IČO: 27075966 jsou ve vztahu k osobním údajům soutěžících  zpracovatelem.

c. Účastí v soutěži dává soutěžící svolení s tím, aby organizátor zejména v souvislosti  s případnou výhrou bezplatně rozšiřoval jméno a příjmení soutěžícího použité  v rámci účasti v soutěži, a to ve sdělovacích prostředcích, na internetu, a to po dobu  konání soutěže a dále po dobu 1 roku od konce doby konání soutěže. Údaje zadané  v registračním formuláři účastníkem nebudou využity pro marketingové účely,  tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, zasílání  obchodních sdělení.

d. Osobní údaje účastníků mohou být za určitých zákonem stanovených podmínek  zpřístupněny oprávněným subjektům, např. státním orgánům, nebo je organizátor

může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním  zákonem. Osobní údaje účastníků mohou být předávány ke zpracování v rámci  Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru (např. zpracovatelům).  Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii, resp. Evropský  hospodářský prostor.

e. Jako subjekt údajů má soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají  z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup  k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů  a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již  osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány,  anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování  osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž  zpracování osobních údajů soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují  závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy  a svobodami soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních  nároků. Zároveň má soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad,  kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) a ve  Slovenské republice Úrad pro ochranu osobných údajov  (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

VI. Závěrečná ustanovení 

a. Účastník má právo na odměnu při splnění podmínek soutěže dle těchto podmínek. Nelze požadovat vyplacení peněžitého plnění namísto získané odměny a soutěžící  není oprávněn se domáhat výměny výhry. Zadavatel ani organizátor rovněž  neodpovídají za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí v souvislosti se  svou účastí v soutěži nebo v souvislosti s užitím získané výhry.

b. Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu  výherci či jeho vylosovanému náhradníkovi, propadají ve prospěch zadavatele  soutěže.

c. Organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat  elektronickými prostředky.  

d. Účastí v soutěži (registrací) projevuje každý účastník svůj souhlas s podmínkami  a zavazuje se tyto podmínky bezvýhradně dodržovat.  

e. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých  v souvislosti s účastí soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této  soutěži je Česká obchodní inspekce/Slovenská obchodná inšpekcia, na jejíchž  webových stránkách (www.coi.cz www.soi.sk) soutěžící nalezne mimo jiné údaje  o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být  zahájeno pouze na základě návrhu soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor  vyřešit přímo s organizátorem. Formulář návrhu na zahájení řízení  o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových  stránkách České/Slovenské obchodní inspekce.

f. Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit  mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na  webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng =CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb.,  o mediaci/zák. č. 420/2004 Z. z. o mediácii, ani rozhodčím řízením podle zák.  č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů/zák. č. 244/2002  Z. z. o rozhodcovskom konaní, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není  dotčeno oprávnění soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou/Slovenskou  obchodní inspekci či na soud.

g. Organizátora je možné v souvislosti se soutěží kontaktovat též na e-mailové  adrese administrativa@quiq.cz a telefonním čísle +420 775 685 549.

h. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních webových stránkách www.promo.braunhousehold.cz a www.promo.braunhousehold.sk, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky. Změny bude organizátor provádět pouze  z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu  organizátora, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že  organizátor bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na soutěžící.

V Praze dne 8. 10. 2020

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU

ÚPLNÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE 

„Sklouzněte se s Braunem a vyhrajte snowboard“ 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek spotřebitelské soutěže  „Sklouzněte se s Braunem a vyhrajte snowboard” o voucher v hodnotě 7000,- Kč na snowboard či jiné  sportovní vybavení (dále jen „podmínky“ a „soutěž“) v České republice a na Slovensku.  Zkrácené znění podmínek na propagačních materiálech určených spotřebitelům má pouze  informativní charakter a je třeba je vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento  dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

Organizátorem soutěže je:

QUIQ s.r.o.
Se sídlem: K.H.Máchy 936, 535 01 Přelouč
IČO: 28809238
DIČ: CZ28809238
(dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)

Zadavatelem soutěže je:

De’Longhi Praga s.r.o.
Se sídlem: Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, Karlín
IČO: 27899501
DIČ: CZ27899501
(dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“)

Technickým správcem je:

ritual communication s.r.o.
Se sídlem: Palackého 75/III, 29001 Poděbrady
IČO: 27075966
DIČ: CZ27075966
(dále jen „technický správce“ či „technický správce soutěže“)

I. Termín a místo konání soutěže

a. Soutěž bude probíhat v termínu od 10. 10. 2020 do 18. 12. 2020 (dále „doba  konání soutěže“) na území České republiky a Slovenské republiky.

b. Soutěž bude rozdělena na soutěžní kola v termínech uvedených níže.

1. týden / 10. 10. 2020 – 16. 10. 2020
2. týden / 17. 10. 2020 – 23. 10. 2020
3. týden / 24. 10. 2020 – 30. 10. 2020
4. týden / 31. 10. 2020 – 06. 11. 2020
5. týden / 07. 11. 2020 – 13. 11. 2020
6. týden / 14. 11. 2020 – 20. 11. 2020
7. týden / 21. 11. 2020 – 27. 11. 2020
8. týden / 28. 11. 2020 – 04. 12. 2020
9. týden / 05. 12. 2020 – 11. 12. 2020
10. týden / 12. 12. 2020 – 18. 12. 2020

c. Soutěžit může soutěžící s promočními výrobky zakoupenými v době konání  soutěže.

II. Promoční výrobky

Soutěž se vztahuje na níže vymezené výrobky zakoupené v jakékoliv kamenné prodejně či e-shopu v České republice nebo na Slovensku v době konání soutěže (dále  také „promoční výrobek“)

Model / Řada

IS2043BL / CareStyle Compact
IS2044VI / CareStyle Compact
IS2055GR / CareStyle Compact
IS2055BK / CareStyle Compact
IS2056BK / CareStyle Compact
IS5022WH / CareStyle 5
IS5043WH / CareStyle 5
IS5145WH / CareStyle 5
IS5145BK / CareStyle 5
IS5155WH / CareStyle 5 Pro
IS5155BK / CareStyle 5 Pro
IS5156WH / CareStyle 5 Pro
IS7143WH / CareStyle 7
IS7144WH / CareStyle 7
IS7144BK / CareStyle 7
IS7155WH / CareStyle 7 Pro
IS7156BK / CareStyle 7 Pro

III. Účastníci soutěže

a. Účastníkem soutěže se může stát pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let  s adresou pro doručení případné výhry na území České republiky nebo Slovenské  republiky, která nakupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo  rámec samostatného výkonu svého povolání (dále také „účastník“, „účastník  soutěže“ nebo „soutěžící“).

b. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém poměru  k organizátorovi, zadavateli, technickému správci či spolupracujícím  společnostem, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb.,  občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

c. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu  s podmínkami soutěže nebudou do soutěže zařazeny, případně z ní budou  vyloučeny, bude-li po jejich zařazení zjištěno, že podmínky účasti nesplňují  (např. na základě jimi poskytnutých nepravdivých informací) či že jednaly  v rozporu s podmínkami soutěže.  

d. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění  stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a soutěžící nesplňující  podmínky dle své úvahy ze soutěže vyloučit. Osoby vyloučené ze soutěže nemají  nárok na výhru a výhra v takovém případě propadá organizátorovi soutěže.  Účastník soutěže bude rovněž vyloučen organizátorem v případě, že organizátor  zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného, nekalého či  jiného protiprávního jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která  dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Toto rozhodnutí o vyloučení  soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

IV. Mechanika soutěže

a. Promoční nákup (dále jen „nákup“ nebo „promoční nákup“)

i. Soutěžící, který zakoupí libovolný 1 kus promočního výrobku v kamenném  obchodě či e-shopu, se může zapojit do soutěže.

ii. Nákupem 1 kusu promočního výrobku uskuteční soutěžící promoční  nákup, se kterým soutěží. Ke každému promočnímu nákupu je nutno  uchovat také účtenku nebo fakturu. Účtenku či fakturu k promočnímu  nákupu si může organizátor kdykoli v průběhu soutěže vyžádat a doložení  originálu účtenky či faktury je nezbytné pro získání výhry. V případě, že  výherce nedoloží organizátorovi originální účtenku nebo fakturu s registrovaným promočním nákupem maximálně do 5 dní od vyžádání,  výhra mu nemůže být předána a propadne ve prospěch náhradníka.

iii. Soutěžící se může zapojit do soutěže opakovaně, vždy s nákupem 1 kusu promočního výrobku. Každá registrace se počítá jako 1 nákup, tzn. je-li na  účtence či faktuře větší počet promočních výrobků než 1 kus, provede  soutěžící registraci za každý nakoupený kus. Každý promoční výrobek lze  však registrovat pouze jednou.

iv. Pokud soutěžící uplatní na promoční nákup promočního výrobku nárok  z marketingové akce „Záruka vrácení peněz“ jejíž podmínky jsou dostupné  na webové stránce promo.braunhousehold.cz, bude tento promoční nákup  ze soutěže vyloučen.

b. Registrace v soutěži 

i. Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že zaregistruje promoční nákup na  www.promo.braunhousehold.czwww.promo.braunhousehold.sk.

ii. Soutěžící při registraci úplně a pravdivě vyplní jméno, příjmení, telefonní  číslo, e-mail, adresu, datum a místo nákupu promočního výrobku, model  promočního výrobku, číslo účtenky a vloží sken účtenky či faktury promočního nákupu.

iii. Soutěžící je povinen si uchovat všechny doklady o nákupu a pro účely  ověření splnění podmínek soutěže je na požádání předložit  organizátorovi. Získá-li soutěžící výhru v soutěži, je povinen předložit  organizátorovi všechny doklady o nákupu, na kterých jsou uvedeny  promoční výrobky, na základě jejichž nákupu a registrace se zapojil do  soutěže. V případě, že soutěžící neprokáže organizátorovi nákup  jednotlivých promočních výrobků, nesplní podmínky soutěže a bude ze  soutěže vyřazen nebo mu nevznikne nárok na výhru.

iv. Nebude-li z dokladu o nákupu zřejmé, že předmětem nákupu byly  promoční výrobky, je soutěžící povinen, pro účely zapojení do soutěže,  nechat prodávajícím na dokladu potvrdit, které promoční výrobky byly  předmětem nákupu. Takto potvrzený doklad o nákupu musí obsahovat  razítko prodávajícího, v opačném případě nebude považován za platný.

c. Výhry a výherci 

i. Ve hře je 10 voucherů v hodnotě 7000,- včetně DPH na nákup zboží  v kamenné prodejně či e-shopu https://www.snowboard-zezula.cz/ dle  vlastního výběru výherce (dále jen „výhra“)Počet výher je konečný  a neměnnýV každém soutěžním kole vyhrává 1 výherce 1 voucher.  V případě, že se nepodaří po 3 pokusech výherce zkontaktovat, výhra  propadá ve prospěch náhradníka.

ii. Voucher má platnost do 31. 12. 2021 a lze použít pouze jedenkrát.

iii. Voucher lze využít v kamenné prodejně SNOWBOARD ZEZULA s.r.o.,  Palackého třída 3072/170, 612 00 Brno nebo v e-shopu https://www.snowboard-zezula.cz/. V e-shopu při objednávce vybraného  zboží v prvním kroku objednávkového formuláře vepište do pole „Kód  kupónu” bezpečnostní kód, který je natištěný červeně na přední straně  voucheru. Výsledná částka objednávky pak bude snížena o hodnotu  voucheru.

iv. Každý soutěžící může získat nanejvýš tolik výher, kolikrát se platně zapojil  do soutěže. Na každý platně zaregistrovaný nákup je tak možné získat  pouze jednu výhru. V případě, že se soutěžící do Soutěže zapojil 10  a vícekrát, může vyhrát nanejvýš 10 výher.

v. Celková hodnota voucheru ani její část nemůže být proměněna za  hotovost. Pokud bude vybráno zboží v nižší hodnotě, než je hodnota  voucheru, nebude rozdíl částky jakkoli proplácen. V případě, že bude  vybráno zboží ve vyšší hodnotě než je hodnota voucheru, musí být rozdíl  ceny doplacen.

d. Předání výher 

i. Výhra „voucher v hodnotě 7000 Kč“ bude výherci zaslána na adresu  uvedenou v registračním formuláři nebo na adresu, kterou výherce uvede  v odpovědi na oznámení o výhře v termínu do 30 dní od doložení  soutěžního nákupu soutěžícím a to e-mailem, Českou poštou nebo  logistickou společností. Nepřevezme-li si výherce výhru, nárok na  uplatnění výhry mu zaniká.

e. Termín losování 

i. Losování výherců proběhne vždy nejpozději do 3 dnů od ukončení  soutěžního kola dle článku I. písm. b) těchto podmínek.  

ii. Losován bude 1 výherce a 3 náhradníci za každé soutěžní kolo z registrací  uskutečněných v daném soutěžním kole. Výherci budou kontaktováni  telefonicky nebo emailem do 3 dnů od losování a jejich jména budou  zveřejněna na webových stránkách www.promo.braunhousehold.cz,  Facebooku zadavatele soutěže a Instagramu zadavatele soutěže („oznámení o výhře“).

iii. Platně učiněné registrace se v případě že nebudou v uskutečněném  losovacím kole vylosovány přenáší, do dalšího losovacího kola. Do dalšího  losovacího kola budou zařazeni i vylosovaní náhradníci v případě, že  nezískají výhru.

V. Zpracování osobních údajů

a. Registrací do soutěže (odesláním údajů z registračního formuláře) účastník bere  na vědomí, že společnost De’Longhi Praga s.r.o., se sídlem: Křižíkova 237/36a, 186  00 Praha 8, Karlín, IČO: 2789950, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna  jejich osobní údaje v rozsahu údajů uvedených v registračním formuláři na  stránkách na stránkách www.promo.braunhousehold.cz  a www.promo.braunhousehold.sk, případně dalších údajů sdělených  organizátorovi, zpracovávat pro účely účasti v soutěži, a to na dobu nezbytnou pro  uspořádání soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.

b. Společnost QUIQ s.r.o., se sídlem K.H. Máchy 936, 535 01 Přelouč, IČO 28809238,  a společnost ritual communication s.r.o., se sídlem: Palackého 75/III, 29001  Poděbrady, IČO: 27075966 jsou ve vztahu k osobním údajům soutěžících  zpracovatelem.

c. Účastí v soutěži dává soutěžící svolení s tím, aby organizátor zejména v souvislosti  s případnou výhrou bezplatně rozšiřoval jméno a příjmení soutěžícího použité  v rámci účasti v soutěži, a to ve sdělovacích prostředcích, na internetu, a to po dobu  konání soutěže a dále po dobu 1 roku od konce doby konání soutěže. Údaje zadané  v registračním formuláři účastníkem nebudou využity pro marketingové účely,  tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, zasílání  obchodních sdělení.

d. Osobní údaje účastníků mohou být za určitých zákonem stanovených podmínek  zpřístupněny oprávněným subjektům, např. státním orgánům, nebo je organizátor

může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním  zákonem. Osobní údaje účastníků mohou být předávány ke zpracování v rámci  Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru (např. zpracovatelům).  Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii, resp. Evropský  hospodářský prostor.

e. Jako subjekt údajů má soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají  z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup  k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů  a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již  osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány,  anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování  osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž  zpracování osobních údajů soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují  závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy  a svobodami soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních  nároků. Zároveň má soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad,  kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) a ve  Slovenské republice Úrad pro ochranu osobných údajov  (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

VI. Závěrečná ustanovení 

a. Účastník má právo na odměnu při splnění podmínek soutěže dle těchto podmínek. Nelze požadovat vyplacení peněžitého plnění namísto získané odměny a soutěžící  není oprávněn se domáhat výměny výhry. Zadavatel ani organizátor rovněž  neodpovídají za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí v souvislosti se  svou účastí v soutěži nebo v souvislosti s užitím získané výhry.

b. Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu  výherci či jeho vylosovanému náhradníkovi, propadají ve prospěch zadavatele  soutěže.

c. Organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat  elektronickými prostředky.  

d. Účastí v soutěži (registrací) projevuje každý účastník svůj souhlas s podmínkami  a zavazuje se tyto podmínky bezvýhradně dodržovat.  

e. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých  v souvislosti s účastí soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této  soutěži je Česká obchodní inspekce/Slovenská obchodná inšpekcia, na jejíchž  webových stránkách (www.coi.cz www.soi.sk) soutěžící nalezne mimo jiné údaje  o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být  zahájeno pouze na základě návrhu soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor  vyřešit přímo s organizátorem. Formulář návrhu na zahájení řízení  o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových  stránkách České/Slovenské obchodní inspekce.

f. Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit  mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na  webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng =CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb.,  o mediaci/zák. č. 420/2004 Z. z. o mediácii, ani rozhodčím řízením podle zák.  č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů/zák. č. 244/2002  Z. z. o rozhodcovskom konaní, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není  dotčeno oprávnění soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou/Slovenskou  obchodní inspekci či na soud.

g. Organizátora je možné v souvislosti se soutěží kontaktovat též na e-mailové  adrese administrativa@quiq.cz a telefonním čísle +420 775 685 549.

h. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních webových stránkách www.promo.braunhousehold.cz a www.promo.braunhousehold.sk, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky. Změny bude organizátor provádět pouze  z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu  organizátora, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že  organizátor bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na soutěžící.

V Praze dne 8. 10. 2020